Image

PRODUKCJA

Nicad produkuje baterie o pojemności elektrycznej od 6 do 500 Ah w różnych typach o odmiennych rozmiarach i rozwiązaniach konstrukcyjnych. Ogniwa wykonywane są w obudowie z niepalnego tworzywa sztucznego i łączone w baterie o ilości ogniw zależnej od potrzeb odbiorcy.

Wykonanie akumulatorów jest zgodne z wymogami normy PN-IEC623, co potwierdzają certyfikaty wydane przez Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu, oraz Świadectwo Dopuszczenia do Eksploatacji wydane przez Urząd Transportu Kolejowego. Certyfikaty i świadectwa potwierdzające wysoką jakość naszych wyrobów są zgodne z wymogami międzynarodowymi.

ZASTOSOWANIA BATERII NICAD

 • urządzenia techniczne w transporcie szynowym
        wagony i lokomotywy: KL60P, KL70P, 4-KL60P, 4-KL70P, 9-KL60P,9-KL70P, KL100P, 9-KL100P
        sterowanie ruchem kolejowym: KL60P, KL100P, 10-KL60P, 10-KL100P
        zasilanie lamp końca pociągu oraz lamp górniczych i konduktorskich: 2x4B6
        urządzenia awaryjne tramwajów: KL100P, 5-KL100P, 5-KL125P
 • oświetlenie awaryjne budynków użyteczności publicznej
 • zasilanie awaryjne w telekomunikacji
 • zasilanie aparatury badawczej i pomiarowej
 • zasilanie systemów łączności i aparatury awaryjnej na statkach i platformach wiertniczych

 

guzik pobierz katalog

Image

SPRZEDAŻ

Oprócz akumulatorów zasadowych własnej produkcji, Nicad ma w swojej ofercie szeroki zakres akumulatorów kwasowych:

 • klasyczne
 • GEL
 • AGM

do zastosowań rozruchowych, trakcyjnych i przemysłowych.

Image

REGENERACJA

Opracowana przez Nicad metoda regeneracji baterii zasadowych NI-Cd pozwala
na znaczne przedłużenie okresu eksploatacji baterii i stanowi oszczędną alternatywę
dla zakupu nowych.

Image

UTYLIZACJA

Nicad zapewnia odbiór i utylizację zużytych ogniw i baterii.